Hyvärilän uutisia 2019

Julkaistu: 20.12.2019

Vuosi 2020 on Hyvärilän juhlavuosi

"Hyvärilä on kuin pieni kylä luonnon keskellä. Täällä riittää tekemistä nuorille ja nuorten kanssa toimiville kaikkina vuodenaikoina. Sijaitsemme Pohjois-Karjalassa, entisellä maatilalla kauniin Pielisen rannalla. Hyvärilä on myös oiva paikka lomalle, liikunnalle ja monenlaisille tapahtumille.”

Otsikkona oleva slogan sekä Hyvärilän toiminnan kuvaus ovat kuluvan vuoden aikana kirkastettua uutta brändiä. Brändistrategian lisäksi uudistimme Hyvärilän visuaalisen ilmeen vastaamaan viestiämme. Hyvärilän slogan ”koska kokemuksia ei voi korvata” viittaa siihen, että toimintamme kautta pyrimme tuottamaan nuorille läpi elämän kantavan sekä kestävän kokemuksen. Tämä asiakaslupaus on kantava voima läpi toimintamme ja toteutamme sitä luomalla nuorille turvallisen ja kokemuksellisen kasvuympäristön.

Vuosi 2020 on Hyvärilässä juhlavuosi, jolloin tulee täyteen useita eri merkkipaaluja. Nuorisokeskustoimintaa harjoittava yhtiö on perustettu 4.4.1980, joten ensi vuonna juhlitaan toiminnan 40-vuotispäivää, joka huipentuu 4.4.2020 PielisAreenalla järjestettävään juhlatilaisuuteen. Vuodelle 2020 sattuu myös nuorten työpajatoiminnan 25-vuotisjuhla sekä perusnuorisotyön 20-vuotisjuhla. Hyvärilässä on toki ollut paljon toimintaa näitä merkkipaaluja aiemminkin, josta kertoo muun muassa Hyvärilän päärakennus kartanohotelli, joka valmistui vuonna 1920 Nurmeksen maalaiskunnan kunnalliskodin päärakennukseksi ja juhlii ensi vuonna 100-vuotispäiväänsä.

Hyvärilän ja koko nuorisokeskusverkoston lähtölaukauksena oli vuoden 1975 Euroopan turvallisuus- ja yhteistyökokous (ETYK). Kokouksessa päätettiin perustaa nuorten kansallista ja kansainvälistä liikkuvuutta edistävä keskusverkosto. Tavoitteena oli, että keskukset ovat lähellä nuoria ja nuorisotoimijoita joka puolella Suomea. Hyvärilän toiminnan alkuvaiheessa ajatuksena oli toimia alustana ja tarjota tiloja nuorisoryhmille ja nuorisotoimijoille heidän toimintaansa varten. Yhteiskunnallisten sekä poliittisten painopisteiden muuttuessa keskusten toiminta on kehittynyt vastaamaan nuorten ajankohtaisiin tarpeisiin. Nykyään painotetaan myös keskusten itse tarjoamaa laadukasta pedagogista nuorisoryhmien ohjausta. Nuorisokeskukset toimivat myös osittain alueellisina nuorisotyön asiantuntijaorganisaatioina sekä nuorisotyön kehittämistyössä ja ovat erikoistuneet nuorten sosiaalisen vahvistamiseen.

Hyvärilässä on edelleen panostettu viime vuosina vahvasti nuorisotyöllisen toiminnan kehittämiseen sekä henkilökunnan hyvinvointiin, ja se näkyy hyvinä tuloksina. Hyvärilässä on lisäksi tehty valtavasti korjausinvestointeja sekä kehitetty palveluita ja toimintaa sisältäpäin. Henkilökunnan hyvinvointia kartoitetaan vuosittain ja kohdistetaan toimenpiteitä ilmeneviin poikkeavuuksiin. Alkuvuodesta tehdyn hyvinvointikartoituksen QWL indeksi, joka mittaa kokonaisuutena henkilöstön suorituskykykä, työnsujuvuutta, turvallisuutta, yhteenkuuluvuutta sekä työn kannustavuuden tunnetta, oli 70%. Tulos on selvästi korkeampi, kun palvelualan vertailuviiteryhmällä keskimäärin. Nuorisotyön puolella vuonna 2019 Hyvärilän alueellinen nuorisotyö NuortenKulma tavoitti tuhansia alueen nuoria erilaisissa toimenpiteissä. Alueellisen nuorisotyön lisäksi Hyvärilässä toteutettiin valtakunnallisen nuorisokeskustoiminnan kautta, leirikouluja, nuorisoleiriä, nuottavalmennusleirejä, kansainvälisiä leirejä, seurakuntaleirejä, järjestö- ja perheleirejä sekä tapahtumaleirejä. Yhteensä leireille osallistui vuoden 2019 aikana yli 8200 nuorta. Hyvärilän nuorisokeskustoiminnan sekä alueellisen nuorisotyön kautta toteutettiin viime vuonna yhteensä noin 35 000 nuorisokäyttöpäivää.

Tulevaan juhlavuoteen Hyvärilä menee eteenpäin positiivisin ajatuksin ja nuorisoalan tapahtumat, kuten Ulos-Ut-Out 2020, ovat jo työn alla. Hyvärilän strategiaan on kirjattu, että vuonna 2020 Hyvärilässä on 100 leirikoulua. Tämä tavoite kirkkaana olemme toteuttaneet edellä mainittuja toimenpiteitä. Toteutamme parhaillaan markkinointikampanjaa ”Paras leiri koskaan”- teemalla. ”Paras leiri koskaan”, on palaute, jonka olemme saaneet usealta nuorelta asiakkaaltamme. Haluamme toteuttaa ja pyrkiä tähän kokemukseen jokaisen nuoren kohdalla, joka vierailee Hyvärilässä. Läpi elämän kestäviä kokemuksia rikkaampana.

Hyvää joulua ja kiitos kuluneesta vuodesta sekä tervetuloa juhlistamaan Hyvärilän 40-vuotista nuorisokeskustaivalta 4.4.2020!

Jason Koukku
toimitusjohtaja
Hyvärilän nuoriso-ja matkailukeskus