Hyvärilässä sosiaalista vahvistamista ukrainalaisille perheleirien muodossa

Julkaistu: 24.3.2023

Hyvärilän nuoriso- ja matkailukeskus aloittaa perheleirien tarjoamisen ukrainalaisille

Perheleiri tarjoaa ukrainalaisille perheille tilaisuuden jakaa kokemuksiaan, oppia toisiltaan ja saada tukea kotoutumiseen. Leiri auttaa osallistujia ymmärtämään paremmin suomalaista yhteiskuntaa ja kulttuuria sekä luo pohjaa myönteiselle vuorovaikutukselle paikallisten asukkaiden ja muiden maahanmuuttajaperheiden kanssa.

Ohjelma perheleireillä on suunniteltu huomioimaan ukrainalaisten perheiden erityistarpeet ja kulttuuritaustat. Leirin sisältöön kuuluu monipuolista ryhmä- ja yksilötyöskentelyä, kuten esimerkiksi kädentaitojen harjoittelua, ruoanlaittoa sekä seikkailutoimintaa, kuten jousiammuntaa ja patikointia. Leiritoiminta tarjoaa erilaisia aktiviteetteja, jotka auttavat perheitä sopeutumaan uuteen elämäänsä Suomessa ja rakentamaan sosiaalisia verkostoja.

Toiminta pohjautuu nuotta-valmennukseen, ja valmennuksen ohjelmat, majoitus ja ruokailut ovat maksuttomia. Matkakulut ovat omakustanteiset. Ukrainalaisille perheille tarjottava leiritoiminta pyritään aloittamaan kesän kynnyksellä!

Nuotta-valmennuksesta yleisesti

Nuotta on sosiaalisen nuorisotyön menetelmä, jota tukee Opetus- ja kulttuuriministeriö. Valmennuksen tavoitteena on auttaa nuoria kehittämään itseluottamusta, arjenhallintaa, sosiaalisia taitoja ja terveellisiä elämäntapoja. Nuotta voidaan järjestää leirimuotoisena intensiivisenä työskentelynä tai päivämuotoisena ohjattuna toimintana nuorisokeskuksissa. Ohjelma suunnitellaan ryhmän tarpeiden mukaan, ja ryhmää ohjaa nuotta-valmentaja.

Lisää Nuotta-valmennuksesta voit lukea täältä

Miska Valtonen
Nuotta-valmentaja, hanketyöntekijä
Puh. 050 3284 996